R.U.T.A.

Wielośladowa rejestracja dźwięku na potrzeby wydania koncertowego DVD zespołu R.U.T.A.