DriftMasters Grand Prix

Realizacja nagłośnienia podczas pierwszej edycji DriftMasters Grand Prix w Gdańsku.